Voorwaarden bij het betalen via Piek.app

Deze voorwaarden gelden voor het betalingssysteem Piek. Deze wordt aangeboden door Den Hollandsche PiekUnie B.V., gevestigd in Sliedrecht (KvK-nummer: 72073071). De algemene voorwaarden worden hieronder omschreven. 

Hoe betaal ik met Piek?

Met Piek kan er op events, festivals, beurzen en uitgaansgelegenheden eenvoudig worden betaald. Je kan de Piek Wallet app downloaden of gebruik maken van een NFC-tag. Dit kan wanneer de event-/ festivalorganisatie gebruikmaakt van het betalingssysteem Piek. Wanneer er een account wordt aangemaakt in de Piek Wallet app kan er via iDeal geld worden opgewaardeerd. Hiervoor ontvang je Piek, de digitale festival munt, waarmee via een QR-code consumpties betaald kunnen worden. Het is ook mogelijk om met de NFC-technologie te betalen door een pasje/ polsbandje aan je app account te koppelen. Als je ervoor kiest om alleen met een NFC-tag te betalen kan deze bij de prepaid kassa worden opgewaardeerd.

Ik heb nog Piek over, en nu?

Als je een eenmalig event/ festival hebt bezocht wordt je overgebleven saldo binnen 5 werkdagen teruggestort op de gekoppelde bankrekening. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de NFC-tag zonder app-account kan het overgebleven tegoed niet teruggestort worden. Bij een doorlopend event/ festival is het niet mogelijk de opgewaardeerde tegoeden terug te storten. Het resterend saldo kan worden besteedt bij het event. 

Zijn hier kosten aan verbonden?

Bij elke iDeal opwaardering wordt er €0,29 in kosten gebracht. Wanneer je tegoed over hebt na het event worden deze bij een eenmalig event teruggestort. Dit kost €0,99 en wordt ingehouden van het terug te storten tegoed. Als er gebruik is gemaakt van een NFC- tag kan de eventorganisator hier borg op vragen. Dit kan 0,5, 1, 1,5 of 2 Piek bedragen. Dit wordt automatisch ingehouden bij het opgewaardeerde tegoed. De borg krijg je teruggestort wanneer je bankrekening gekoppeld is aan een app-account en je de tag weer hebt ingeleverd.

Als je op een doorlopend event bent geweest kan de organisatie activatiekosten in rekening brengen bij het gebruik van NFC-tags.

Waar is Piek verantwoordelijk voor?

Piek is alleen verantwoordelijk voor de Piektransactie tussen de bezoeker en de verkooppunten en de terugboekingen van overgebleven tegoeden. Wanneer er een storing is van iDeal of Mollie Payments is Piek hier niet aansprakelijk voor. Het controleren van de gekoppelde bankrekening is ook niet de verantwoordelijkheid van Piek.

Om geld via iDeal over te maken is internet nodig. Zodra de opwaardering is voltooid, is er geen internetverbinding meer nodig bij de transacties via de app of NFC-tag. Piek is niet verantwoordelijk voor internetstoringen tijdens het event. 24-uur voorafgaand aan het event is het al mogelijk om geld op te waarderen. 

Wanneer de mobiele telefoon van de bezoeker uitvalt is Piek niet aansprakelijk. De organisatie kan ervoor kiezen om een Piekkar in te schakelen waar de bezoekers hun telefoon kunnen opladen. Daarnaast kan er altijd betaald worden met een NFC-tag.

Wat te doen bij vragen of klachten?

Heb je vragen over Piek? Pieker niet langer en stuur een e-mail naar info@piekunie.nl. Je kan ook terecht op  https://piek.app voor extra informatie.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

In de Privacyverklaring van Piek lees je meer over het gebruik van jouw persoonsgegevens en rechten.

Welk recht is van toepassing?

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

versie 1.0 - 9 mei 2019

Privacyverklaring Piek.app

Dit is de Privacyverklaring van Piek. Piek wordt aangeboden door Den Hollandsche PiekUnie B.V., gevestigd aan de Kweldamweg 6, 3364 BC te Sliedrecht in Nederland. Hierin wordt beschreven hoe Piek met jouw persoonsgegevens omgaat. Piek gaat hier zorgvuldig mee om. Lees de Privacyverklaring aandachtig door.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is persoonlijke informatie. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, e- mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook jouw bankrekening, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Om jouw privacy te beschermen zijn de regels sterk bijgesteld met de AVG wet. Dit houdt in dat Piek niet zomaar jouw persoonsgegevens mag opvragen, gebruiken of bewaren. Volgens de wet mag dit alleen als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden als een of meerdere van de hieronder genoemde redenering van toepassing is:

Overeenkomst afgesloten

Als je een account aanmaakt in de Piek app accepteer je de voorwaarden van het betalingssysteem. Met deze actie wordt een overeenkomst gesloten tussen jou als gebruiker en Piek, de dienstverlener. Je persoonsgegevens worden gebruikt om via iDeal te kunnen op waarderen en eventueel weer terug te storten na een eenmalig event.

Wettelijke verplichting

In de wet staan veel regels waaraan we ons als betalingssysteem moeten voldoen. Zo moeten we bijvoorbeeld op tijd aan de bel trekken en persoonsgegevens vastleggen wanneer er aanwijzingen zijn op fraude of witwasserij.

Toestemming vragen

In sommige gevallen is jouw toestemming nodig bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze kan altijd ingetrokken worden.

Gerechtvaardigd belang

Wanneer er een ‘gerechtvaardigd belang’ is mag Piek persoonsgegevens gebruiken. Het moet wel aangetoond kunnen worden dat de reden van het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder weegt dan jouw privacy. Als jouw persoonsgegevens gebruikt worden op basis van deze wet mag dit zonder toestemming. Je hebt het recht om hier bezwaar tegen te maken. 

Welke persoonsgegevens worden waarvoor gebruikt?

Piek maakt gebruik van de volgende gegevens. Het is verplicht deze minimaal 10 jaar te archiveren omdat Piek een digitale betalingsdienst is.

 • Voornaam

  Deze wordt opgeslagen bij je profiel zodat de IBAN aan een naam gekoppeld kan worden.
 • Achternaam

  Met deze informatie kan gecontroleerd worden of het rekeningnummer waarmee betaald is afstemt met de gebruiker.
 • Geboortedatum

  Deze informatie wordt gebruikt om de je leeftijd te controleren wanneer je alcohol koopt.
 • E-mail

  Je mailadres is gekoppeld aan je account zodat wij jou kunnen contacteren wanneer dat nodig is.
 • IBAN

  Wanneer je gebruikt hebt gemaakt van de app kunnen we je overgebleven tegoed weer terugstorten na een eenmalig event.
 • Opwaarderingen / saldo

  Je opwaarderingen en saldo worden per event opgeslagen. Deze kan jij ook in je account zien.

Wanneer mag je gebruik maken van Piek?

Omdat Piek een digitaal betaalsysteem is kunnen alleen mensen met een bankrekening gebruik maken van Piek. Om de jeugd te beschermen heeft Piek een minimale leeftijd van 13 jaar (eerste jaar middelbare school) in gesteld. Wanneer jongere kinderen gebruik willen maken van Piek kan een ouder of verzorger een account aanmaken.

Cookies en vergelijkbare technieken

Cookies worden gebruikt om je inlognaam en wachtwoord te onthouden. Daarnaast maakt Piek gebruik van speciale tools waarmee we onze online platformen analyseren. Daarnaast maken we met jouw toestemming gebruik van advertentiecookies. Zo worden er gepersonaliseerde advertenties op de online platformen getoond of sluiten we bepaalde advertenties uit. Bij je instellingen kan je de cookies aanpassen.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Om de dienst Piek aan te bieden werken we samen met verschillende dienstverleners. Denk hierbij aan de technische support van de app. Er bestaan situaties waar we jouw persoonsgegevens met hen moeten delen. Er zijn wettelijke regels die jouw gegevens beschermen wat betreft het delen van deze informatie. Daarom kiezen wij onze partners zorgvuldig uit en ligt de eindverantwoordelijkheid bij ons. Daarnaast zijn er nog toezichthouders zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties die jouw persoonsgegevens kunnen opvragen.

Wij zijn via social media bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden en informatie te verschaffen. Dit betekent dat hier ook (persoons)gegevens opgeslagen kunnen worden. Deze manier van archiveren voldoet uiteraard aan de AVG wet.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We doen onze uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen door alle systemen up-to-date te houden. Daarnaast worden alle medewerkers getraind zodat ze zorgvuldig en veilig met jouw gegevens omgaan.

Jouw rechten

Als consument heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen profilering (het maken van een persoonlijk klantprofiel). Daarnaast mag je ook altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer je gegevens niet kloppen kunnen deze aangepast worden. Je hebt ook het recht om te vragen of wij deze gegevens kunnen verwijderen. Sommige gegevens moeten wij volgens de wet bewaren.

Let zelf ook goed op!

Het is belangrijk dat je zelf ook bewust bent waar je wel en niet je persoonlijke gegevens achterlaat. Controleer altijd welke partij je gegevens wilt, waarom en of ze veilig hiermee om gaan. Zorg ook dat je eigen apparatuur is bijgewerkt en niet gehackt kan worden.

Kom je een verdachte situatie tegen waar men om je bankgegevens vraagt? Neem dan gelijk contact op met je bank.

Contact

Heb je vragen over Piek? Pieker niet langer en mail ons naar info@piekunie.nl. Op https://piek.app staat ook veel informatie.

Wijzigen Privacyverklaring

Piek zal haar diensten blijven ontwikkelen. Het is mogelijk dat deze privacyverklaring aangepast word. Wanneer dit gebeurt, wordt je op tijd geïnformeerd.