Heeft de festivalmunt nog toekomst?

Door de introductie van cashless betalen was de festivalmunt al op zijn retour en het lijkt erop dat de coronacrisis nu definitief een einde heeft gemaakt aan dit veelgebruikte betaalmiddel voor evenementen en festivals. Is het tijd om de festivalmunt definitief een plek te geven in ons nationale archief of gloort er nog hoop achter de coronahorizon? Piek zocht het uit.

Scenario 1 - De munt verdwijnt

Onder contactloos betalen vallen zowel pinbetalingen als betalingen via een app of betalingen door middel van een NFC-chip. Zoals gezegd was het contactloos betalen al voor de coronacrisis bezig aan een onstuitbare opmars en dat had Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland ook geconstateerd: ”Contactloos betalen is in korte tijd een doorslaand succes geworden: goedkoop voor ondernemers en snel en makkelijk voor consumenten.”“Contactloos betalen is in korte tijd een doorslaand succes geworden.”


Piet Mallekoote - directeur Betaalvereniging Nederland


Waarvan akte. Mallekoote is nog relatief voorzichtig in vergelijking met de mening van CCV, experts in betaaloplossingen en fervente voorstanders van een contactloze betaaltoekomst. 'Contactloos betalen neemt nu al een vlucht, banken hebben de limieten al omhoog gegooid. Je hebt het in verschillende vormen; pinnen, met de telefoon of via QR-codes. Dit is nog maar het begin. Later in de toekomst zal het waarschijnlijk gaan met VR- en AI-technologie, kijk maar naar de Amazon Go-winkel. Het pijngevoel dat de consument krijgt wanneer ze betalen moeten we verzachten. De drempel proberen we zo laag mogelijk te houden', aldus Tim van CCV. 


Daar komt nog bij dat veel organisatoren momenteel niet of nauwelijks gebruikmaken van data-analyse. Alleen de bezoekersaantallen worden bijgehouden door 70% van de organisaties, maar slechts 26% kijkt in detail naar de gegevens van bezoekers. Door over te stappen op een digitale oplossing kunnen organisatoren via eenvoudige dashboards in een oogopslag allerlei nuttige statistieken bekijken. De langetermijnvoordelen van big data op evenementen en festivals vormen een belangrijk argument om de munt vaarwel te zeggen.En dan hebben we het nog niet eens gehad over de coronavormige olifant in de kamer. Voor de pandemie kon je als bezoeker al vraagtekens zetten bij de hygiëne van festivalmunten en nu kunnen we er niet meer omheen. Als we persoonlijk contact zoveel mogelijk moeten vermijden, net als oppervlakten waarop het virus tijdelijk kan overleven, dan lijkt de rol van de festivalmunt uitgespeeld.Scenario 2 - De munt blijft

Contactloos betalen zal niet meer verdwijnen, maar het is goed voorstelbaar dat festivalmunten voorlopig nog blijven bestaan naast andere betaalopties. Piek heeft tijdens de ontwikkeling van de app en tijdens de testfase veelvuldig gesproken met diverse ondernemers en organisatoren die om meerdere redenen liever geen afstand doen van de munt. 


Zo vertegenwoordigt de munt aan de ene kant een bepaalde nostalgische waarde. Er wordt al zo lang betaald met munten dat de munten zelf onderdeel zijn geworden van de traditie. Organisatoren, partners en bezoekers waarderen bovendien ook het gevoel van een fysieke munt in je hand. Je ziet direct wat je hebt, hoeveel je uitgeeft of verdient. Ook aan de bar scheppen de munten duidelijkheid. Er zijn hele of halve munten en daarmee moet je het doen. Dat is voor iedereen duidelijk, ook in beschonken toestand.


Ook voor ouderen en dagjesmensen is de munt een duidelijke en overzichtelijke betaalmethode. Een app downloaden of een saldo koppelen aan een bandje met NFC-chip is niet voor iedereen even logisch of handig. En wat te denken van de bestaande muntvoorraden die al zijn ingekocht of nog in het bezit zijn van bezoekers in afwachting van het volgende evenement. 


Maar verreweg de belangrijkste reden om munten te blijven gebruiken is het vertrouwen, of beter gezegd het gebrek aan vertrouwen, in de technologie die nodig is om contactloos te kunnen betalen. Betalen met munten is robuust. Het werkt en het kan tegen een stootje. Technologie is kwetsbaar. Er kunnen storingen optreden, het netwerk kan wegvallen, telefoonbatterijen kunnen leegraken en geldtransacties van grote groepen mensen zijn altijd interessant voor hackers. 


Al met al genoeg redenen om vertrouwen te houden in de festivalmunt. Bovendien mogen er momenteel nog helemaal geen evenementen plaatsvinden vanwege het coronacrisis. Als er wel weer evenementen gehouden mogen worden en grotere groepen mensen weer samen mogen komen, dan zitten we weer in een nieuwe situatie. Tegen die tijd zijn er al allerlei voorzorgsmaatregelen genomen en is er mogelijk zelfs al een vaccin. De rol die festivalmunten spelen in de eventuele verspreiding van een virus is tegen die tijd wellicht te verwaarlozen.Scenario 3 - Spreid je risico

Het is, kortom, koffiedik kijken. Niemand weet hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen of hoe lang het nog gaat duren. Het kan goed gaan maar een tweede golf is niet ondenkbaar. Wat we wel weten is dat we voorlopig nog te maken hebben met deze onzekerheid. 


Voor organisatoren is het daarom vooral belangrijk om flexibel te zijn of te worden. Oranjevereniging Katwijk is wat dat betreft een goed voorbeeld. De vereniging was al enige tijd op zoek naar een manier om niet afhankelijk te zijn van festivalmunten en was tegelijkertijd nieuwsgierig naar de voordelen van een modern betaalsysteem. Daarom hebben ze de risico’s verspreid en hebben ze de munten behouden maar daarnaast ook bezoekers de optie geboden om te betalen met Piek. 


“Aanvankelijk waren we bang voor de overstap naar contactloos betalen. Zo’n technische oplossing brengt toch risico’s met zich mee. Daarom hebben we gekozen voor een tussenoplossing. We bieden beide betaalopties aan zodat niet alleen wij maar ook onze bezoekers vertrouwd kunnen raken met deze manier van betalen. Bovendien kan de ene betaaloplossing de andere ondersteunen mochten de munten opraken of het netwerk wegvallen. En nu er door de coronacrisis wordt afgeraden om met munten te betalen kunnen wij, zodra het weer is toegestaan, een prima contactloos betaalalternatief bieden aan onze bezoekers”. 


Wil je meer weten over de mogelijkheden van contactloos betalen? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.